Menu

ADT werkt actief aan versterking natuur

19 sep, 2014

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet een balans gevonden worden tussen behoud en bescherming van bijzondere natuurwaarden enerzijds en het bieden van mogelijkheden voor (economische) ontwikkelingen anderzijds. ADT steekt veel tijd en energie in het zorgvuldig omgaan met de prachtige flora en fauna die haar gebied rijk is en waar zij bijzonder trots op is. ADT zet daarom niet alleen in op het vinden van de genoemde balans, maar juist ook op versterken van bijzondere flora en fauna in haar gebied.

De recente berichtgeving over dit onderwerp op de website van STiL is zonder context en doet de werkelijkheid geweld aan. Van ‘moord en doodslag’ is uiteraard geen sprake.

ADT heeft een generieke ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd. Omdat het zo zou kunnen zijn dat natuurwaarden op een bepaalde locatie in de toekomst verloren gaan, is het aanvraagformulier ingevuld zoals het is ingevuld.
Maar in het bij het aanvraagformulier behorende zogenoemde Soortmanagementplan staat beschreven hoe vóóraf en actief leefgebieden worden aangelegd op alternatieve locaties. ADT heeft in het kader hiervan inmiddels bijvoorbeeld al op diverse plaatsen vleermuisbunkers, nieuwe poelen, bosaanplant en nestkasten gerealiseerd. Dit najaar start bovendien de realisatie van 130 hectare EHS waardoor nog meer alternatief leefgebied aangelegd wordt, zodat instandhouding van aanwezige soorten geborgd is.

Het Soortmanagementplan is een uitwerking van het ‘nieuwe denken’ rond de Flora- en faunawet. Het ‘nieuwe denken’ betekent maatwerk, vroegtijdig en zorgvuldig planningen maken en rekening houden met soorten. Je creëert leefgebieden op plekken waar de aanwezigheid van deze soort niet leidt tot beperkingen of aanpassingen in je werkzaamheden. Het werken met een Soortmanagementplan vraagt om een actieve houding. Door bijvoorbeeld in nieuwbouw (standaard) mogelijkheden voor vleermuizen aan te bieden of bijvoorbeeld poelen te maken, draag je actief bij aan instandhouding van een soort.


Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.