Menu

Ingezonden brief: commotie bomenkap de feiten

23 jun, 2014

ADT heeft op vrijdag 20 juni een ingezonden brief aan de redactie van de Twentsche Courant Tubantia gestuurd als reactie op het artikel van 18 juni jl. met als kop ‘Commotie bomenkap was niet nodig geweest’. De inhoud van de brief staat hieronder weergegeven:

Geachte redactie,

In uw dagblad van 18 juni 2014 wordt gesteld dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu vanwege ADT het Luchthavenbesluit moest repareren. Dat is onjuist.

Er is een verschil in de nationale regelgeving - het Besluit Burgerluchthavens – en de internationaal geldende regels. Volgens de huidige nationale regelgeving moeten strikt juridisch genomen alle obstakels worden verwijderd of getopt, ook al belemmeren ze de vliegveiligheid niet. Dat is voor zowel ADT als het ministerie altijd onaanvaardbaar geweest. Het ministerie van I&M heeft al in een vroeg stadium aangegeven het Besluit Burgerluchthavens op dit punt in lijn te willen brengen met de internationale regels én hierop het ontwerp Luchthavenbesluit dan aan te passen. Dat staat ook in het ontwerp Luchthavenbesluit zelf.

Ook is er geen nalatigheid van ADT waardoor het ministerie zelf analyses zou hebben verricht zoals in het artikel van 18 juni jl. gesuggereerd wordt. De analyses zijn conform een allang geldende afspraak door ADT in overleg met het ministerie gemaakt.

Op grond van ervaring van luchtvaartdeskundigen en kennis van het gebied was voor ADT al eerder duidelijk dat alle obstakels de vliegveiligheid niet of nauwelijks belemmeren. In de analyses is dat ook aangetoond, zoals recent door de staatssecretaris is bevestigd: er hoeft geen enkele boom gekapt te worden als er gevlogen gaat worden.

Dit is steeds aangegeven aan de media en overigens ook in gesprekken met natuurorganisaties en andere betrokkenen. Toch hebben zowel de redactie van uw krant als sommige belangenorganisaties met deze informatie niets gedaan.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

Namens dezen,

L.J. van der Ree

Directeur

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.