Menu

Ontheffing Flora & faunawet verleend

13 feb, 2015

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft ADT op 12 november 2014 ontheffing verleend van de Flora- en faunawet voor de gebiedsontwikkeling op het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe. Deze ontheffing is door technische problemen met de website van het Rijk op 11 februari 2015 gepubliceerd.

ADT heeft een ‘generieke ontheffing’ Flora- en faunawet aangevraagd. Dat houdt in dat in een zogenoemd Soortmanagementplan staat beschreven hoe vóóraf en actief leefgebieden worden aangelegd op alternatieve locaties. In het kader hiervan realiseerde ADT inmiddels op diverse plaatsen vleermuisbunkers, nieuwe poelen, bosaanplant en nestkasten. In november 2014 startte bovendien de realisatie van 130 hectare EHS waardoor nog meer alternatief leefgebied aangelegd wordt, zodat instandhouding van aanwezige soorten geborgd is.

Op het moment van de aanvraag in 2013 was nog niet bekend hoe de inrichting van het plandeel Noord  er uit zou komen te zien. Daarom is voor de ontheffing uitgegaan van een ‘worst case’ scenario. Het ontwerp voor de inrichting en de mate waarin alternatief leefgebied gecreëerd wordt in de Ecologische Hoofdstructuur, is daarop afgestemd.
Op basis van de ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de invulling voor het Noordelijk plangebied - en de ontwikkelingen in de flora en fauna, kijken we steeds in de praktijk of en waar bijstelling moet plaatsvinden.

Meer informatie en achterliggende documenten vindt u hier.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.