Menu

Ruim baan voor natuur

12 mei, 2012

Een groot onderdeel van de gebiedsontwikkeling rondom Luchthaven Twente is de ontwikkeling van de EHS. EHS staat voor Ecologische Hoofdstructuur en is een netwerk van landelijk aaneengesloten natuurgebieden. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een duurzaam, met de omgeving samenhangend stelsel van natuurgebieden, waarin de natuur voorrang heeft en wordt beschermd.   

Verbinding

Ten zuiden van de luchthaven ontstaat circa 130 hectare natuurgebied, waardoor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is. Er wordt hiermee een verbinding gemaakt tussen de bestaande natuurgebieden van de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Op deze manier ontstaat een groot aaneengesloten gebied, waar planten en dieren zich vrij kunnen ontwikkelen. De vroegere waterhuishouding wordt zoveel mogelijk in ere hersteld. In tegenstelling tot de huidige situatie, wordt het gebied beleefbaar voor iedereen. Recreatie en natuur vloeien in elkaar over, waardoor fietsen en wandelen hier echt een bijzondere ervaring worden.

Samenwerking

Op dit moment werkt ADT samen met diverse organisaties aan de ontwikkeling van het nieuwe EHS-gebied. Dit zijn de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, Regio Twente en Uitvoeringscommissie Enschede-Noord. Daarnaast is er een klankbordgroep die bijdraagt aan het ontwerp van de EHS. In de klankbordgroep zitten 14 groepen die zeer veel kennis en ervaring hebben en de projectgroep over het ontwerp adviseren. Dit zijn (lokale maar ook regionale en landelijke) maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen, onder andere op het gebied van natuur, recreatie, agrarisch welzijn en burgerparticipatie.  

Momenteel worden er vier varianten van de EHS ontworpen, waarin het accent verschilt in recreatie, natuur of cultuurhistorie. Ook is er een variant waar zweefvliegen mogelijk is. Het doel is om binnenkort een voorkeursvariant te bepalen en deze na de zomer openbaar te maken. Hier kan het publiek vervolgens op gedetailleerder niveau ideeën en suggesties voor geven, wat indien mogelijk verwerkt zal worden in de uiteindelijke plannen. Zo werkt ADT met veel organisaties samen om het gebied in 2016 definitief klaar en ingericht te hebben, zodat mensen en dieren hier volop van kunnen genieten!

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.