Menu

Stop ontwikkeling commerciële burgerluchthaven

4 jul, 2014

De colleges van B&W van Enschede en GS van Overijssel onderschreven in juni het voorstel van ADT van 11 juni, om te stoppen met de inspanningen voor de verdere ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven. Zij namen kennis van de rapportage met de scenario’s stuurden deze naar Staten en raad voor bespreking.

Provinciale Staten van Overijssel besloten op 2 juli een commissie van wijze mensen in te stellen. Die onderzoekt tussen begin september en half oktober:

  • of en hoe de oorspronkelijke doelstelling voor het totale luchthavengebied - een economische sterker en duurzamer Twente - nog steeds haalbaar en wenselijk is
  • welke invulling en rol dit vraagt van gemeente, provincie en Rijk.

De besluitenlijst van 2 juli vindt u hier

De raad van Enschede besloot op 30 juni onder andere:

  • de vier scenario’s uit het rapport van ADT uit te werken (u vindt deze scenario’s hier) onder ADT algemeen. Ook andere scenario’s zijn welkom.
  • geen onomkeerbare stappen te zetten die het gebruik van de baan belemmeren.
  • te kiezen voor een combinatie van ontwikkelingen die een grote bijdrage levert aan economie en werkgelegenheid in Enschede en Twente.
  • Bij de uitwerking afstemming te plegen met betrokken belanghebbenden en gemeenten.

Een weergave van de bespreking op 30 juni vindt u hier.

Naar aanleiding van het besluit in Enschede komen bij ADT ideeën binnen voor scenario’s voor het luchthavengebied. Denk aan een veld voor zonnepanelen, ideeën voor luchthavengebonden bedrijvigheid of het idee inspiratie te zoeken in het Eden project in Cornwall.

Als u ook ideeën heeft over het luchthavengebied, kunt u die hier kwijt.

Na de zomerperiode volgt meer informatie over de uitwerking van scenario’s.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.