Menu

Zeldzame Brandts- en Vale vleermuizen ontdekt

10 jul, 2015

Op de Lonnekerberg naast de voormalige vliegbasis Twenthe zijn de Brandtsvleermuis en Vale vleermuis ontdekt. Dit soort ontdekkingen in het bosrijke gebied van de Lonnekerberg zijn geweldig. Zeker omdat het om zeer zeldzame soorten gaat.

Brandts- en Vale vleermuis
De Vale vleermuis is de grootste Nederlandse soort en heeft een jachtgebied dat varieert tussen de 100 en 500 tot 1.000 hectare. Ze jagen in een straal van 5 tot 15 kilometer rond hun verblijfplaatsen, die zich in gebouwen bevinden. De Brandts vleermuis is een typisch bosbewonende soort die op steeds meer plaatsen in Oost-Nederland ontdekt wordt, vermoedelijk door meer gericht vleermuisonderzoek, maar mogelijk ook omdat de soort simpelweg toeneemt in aantallen en verspreiding. De bossen op de Lonnekerberg vormen voor beide soorten een goed foerageergebied.

Samenwerken
Steeds als er een ontdekking wordt gedaan, door onszelf of anderen, gaan we na wat dat voor de ontwikkelingen van het gebied betekent. Zo is dat bijvoorbeeld ook gebeurd met een dassenburcht die begin dit jaar werd ontdekt. Soms zijn er dan maatregelen nodig, zoals aanpassing in timing of in uitvoering van het werk. We hebben in dit soort situaties goed contact met Landschap Overijssel, onze noaber. Daarnaast toetsen we steeds zelf wat nodig is voor de instandhouding van soorten in ons eigen gebied.

Werken met een soortenmanagementplan
Om een goede balans te borgen tussen (economische) ontwikkelingen en behoud en bescherming van de natuur, werkt ADT met een Soortmanagementplan. Hierin staat beschreven waar, welke soorten voorkomen of verwacht kunnen worden en hoe we actief met deze soorten omgaan. Bijvoorbeeld door vooraf nieuwe leefgebieden aan te leggen, waardoor mogelijkheden ontstaan voor ruimtelijke ontwikkeling omdat de instandhouding van de soort gewaarborgd is. Zo hebben we in de afgelopen 1,5 jaar al vleermuisbunkers aangelegd, nieuwe poelen gegraven, bos aangeplant en nestkasten opgehangen. Sinds november 2014 werken we bovendien aan de realisatie van 130 hectare natuurgebied, waarin zeker ook plaats is voor de aangetroffen nieuwe vleermuissoorten. Het soortenmanagementplan van ADT vindt u hier.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.