Menu

College Enschede akkoord met structuurvisie

29 sep, 2016

Met een paar kleine wijzigingen is de structuurvisie afgelopen dinsdag door het college van B&W vastgesteld. De structuurvisie legt het ruimtelijk kader vast waarop de bestemmingsplannen zijn gebaseerd. In de periode van 24 juni tot en met 4 augustus heeft het ruimtelijk plan ter inzage gelegen. Uiteindelijk zijn in totaal 43 zienswijzen ingediend. In oktober wordt de structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Ook Gedeputeerde Staten heeft afgelopen dinsdag een ruimtelijk procedureplan, de gebiedsvisie, vastgesteld. Lees hier het hele bericht op de site van de Provincie Overijssel.

De structuurvisie en de gebiedsvisie zijn de eerste twee uit de reeks van ruimtelijke procedures die nodig zijn om de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twenthe mogelijk maken. Komend voorjaar volgen de bestemmingsplannen en het Luchthavenbesluit.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.