Menu

Ontheffing voor medegebruik

13 apr, 2016

De bedrijven Aeronextlife Twenthe B.V., ASL BV, BBjet Aviation B.V. en Exxaero hebben aanvragen om ontheffing ingediend voor civiel medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe. Defensie heeft de ontheffing verleend en deze zijn reeds verschenen in de Staatscourant. Defensie schrijft in een persbericht het volgende:

Sinds het Commando Luchtstrijdkrachten de vliegbasis Twenthe niet meer gebruikt als operationele basis voor de jachtvliegtuigen en er plannen werden gemaakt voor een doorstart als civiele luchthaven heeft Defensie geen maatregelen genomen die de continuïteit van de luchthaven kunnen doorkruisen. Daarom is de aanwijzing militair luchtvaartterrein tot nu toe niet ingetrokken.

Vooruitlopend op die nieuwe situatie probeert Area Development Twente (ADT) bedrijven te interesseren om van de luchthaven Twente gebruik te maken. De aanvraag van de genoemde bedrijven moet dan ook in dat licht worden bezien. Defensie is verzocht om daaraan haar medewerking te verlenen. Omdat er geen defensiebelang is dat zich tegen inwilliging van het verzoek verzet, heeft Defensie de ontheffingen verleend. Meer informatie over de ontheffingen vind u hier.

Zienswijzen De ontwerpbesluiten van de ontheffingen hebben ter inzage gelegen op verscheidene overheidslocaties. Tevens zijn de ontwerpbesluiten gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid en zijn aangekondigd in regionale kranten en Staatscourant. Het was mogelijk om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbesluiten. Ongeveer 250 personen hebben dit gedaan. Zij ontvangen een reactie van Defensie.

Beluister hier het interview op TV Enschede FM.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.