Menu

ADT gaat gevolgen voor ontwikkeling Twente Airport in kaart brengen

10 mei, 2014

ADT heeft onlangs de laatste documenten ingediend bij de Europese Commissie in verband met de staatssteuntoets voor Twente Airport.  De commissie gaf daarop aan bij notificatie meer tijd nodig te hebben voor een volledige analyse dan eerder aangegeven. Verder kiest het Ministerie van I&M er naar verwachting voor, het luchthavenbesluit (LHB) pas vast te stellen nadat de aanpassing van de herziening van het Besluit Burgerluchthavens (BBL) is afgerond. Deze beide ontwikkelingen beïnvloeden de planning voor de ontwikkeling van de luchthaven.

Vliegen eind 2014 niet mogelijk

Eén van de politieke kaders voor de ontwikkeling van de luchthaven is dat het mogelijk moet zijn om eind 2014 te kunnen vliegen vanaf Twente. Dat wil zeggen dat dan alle procedures zijn doorlopen en de besluiten onherroepelijk zijn geworden. De tijd die Brussel nodig heeft en de aanpassing van het Besluit Burgerluchthavens maken het niet mogelijk om te voldoen aan dit politieke kader.

Gevolgen in beeld brengen

De komende  weken worden gesprekken gevoerd met betrokken partners (o.a. exploitant EVT) en worden ook de consequenties op financieel en juridisch gebied  in beeld gebracht.

Gedeputeerde Staten van Overijssel en het college van B&W van Enschede hebben daarnaast aan ADT gevraagd een verkenning uit te voeren in de vorm van scenario’s. 

Deze scenario’s worden voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad van Enschede en Provinciale Staten van Overijssel zodat zij het vervolg kunnen bepalen van de ontwikkeling van het gebied waarop de luchthaven is voorzien. Uitgangspunt blijft hierbij de werkgelegenheid in de regio Twente.

Informatie

Heeft u nog vragen over dit bericht? Mailt u dan naar info@adttwente.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.