Menu

Hoogtebeperkingen luchthavenbesluit en bestemmingsplan

14 mrt, 2014

Naar aanleiding van het artikel in de Tubantia van 14 maart j.l over ‘dreigende kaalslag bij het vliegveld’ het volgende:

Vliegveiligheidsvlakken

Rond de luchthaven worden vliegveiligheidsvlakken vastgelegd waarbinnen ruimtelijke beperkingen gelden. Het gaat daarbij vooral om hoogtebeperkingen. De hoogtebeperkingen kunnen leiden tot het kappen en toppen van bomen. Gemeenten en grondeigenaren zijn hiervoor verantwoordelijk.

Daarbij wordt wel gekeken of voor sommige vliegveiligheidsvlakken de ruimtelijke beperkingen verlicht kunnen worden als de vliegveiligheid dat toe laat.

Besluit Burgerluchthavens

In dat kader is in het ontwerp-luchthavenbesluit (voetnoot op blz 10) opgenomen dat “momenteel een wijziging van het Besluit Burgerluchthavens in voorbereiding is, die mogelijk leidt tot een versoepeling van het ruimtelijk regime in de beperkingengebieden in verband met de vliegveiligheid. En dat daar mogelijk bij de vaststelling van het LHB op zal worden geanticipeerd.”

Het ministerie van I&M  is verantwoordelijk voor het luchthavenbesluit. Het ministerie van I&M gaat op korte termijn met ADT in gesprek om alle knelpunten als gevolg van de beperkingengebieden onder de loep te nemen en te bezien of er maatregelen moeten worden genomen.

Daar waar sprake is van schade zijn er mogelijkheden van nadeelcompensatie voor de getroffen grondeigenaren.

Meer informatie over het luchthavenbesluit en de bestemmingsplannen leest u in de veelgestelde vragen elders op onze site.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.