Menu

Nieuwe vliegroutes Twente Airport

26 sep, 2013

De nieuwe vliegroutes voor de burgerluchthaven Twente Aiport zijn veilig en ze mijden zoveel mogelijk de woonkernen.

Nieuwe routes

Op donderdag 26 september hebben ADT en ministerie van Infrastructuur en Milieu, ieder vanuit zijn eigen rol een toelichting gegeven op de nieuwe vliegroutes en op de procedures om tot een routebesluit te komen. De nieuwe vliegroutes zijn nodig omdat de voormalige militaire vliegbasis herontwikkeld gaat worden tot een commerciële burgerluchthaven. De routes zijn een voorwaarde voor het Luchthavenbesluit.

De gepresenteerde routes zijn in een verregaande ontwerp fase. De vliegroutes zijn onderdeel van de milieuberekeningen zoals uitgevoerd in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER). De MER is bijlage bij het (ontwerp) Luchthavenbesluit. De effecten van de vliegroutes staan via die MER open voor zienswijzen zodra het ontwerp Luchthavenbesluit ter inzage wordt gelegd. Dat is naar verwachting in november. 

Aantallen vluchten en geluidberekeningen

Er zijn acht routes, twee starts naar het westen (richting noord en zuid) twee starts naar het oosten (richting noord en zuid) en idem naderingen op beide zijden van de baan.

Bij 930.000 passagiers, waar het consortium van uit gaat, komt dat neer op ongeveer 1 vliegbeweging (een start of een landing) per uur. Geluidberekeningen van de routes laten zien dat bewoners van Zuid-Hengelo, Zuid-Oldenzaal en De Lutte het meest zullen merken van de vliegbewegingen. De geluidbelasting zal minder zijn dan tijdens de militaire basis.

Hier zijn model-animaties te zien van een aantal routes.  

Vervolg

ADT heeft de omliggende gemeenten geinformeerd over de vliegroutes. In overleg met hen wordt gekeken naar de manier waarop omwonenden nader kunnen worden geïnformeerd over de vliegroutes. Zodra dat concreet is zullen de gemeenten en ADT dit actief bekend maken.

Nu Reggeborgh/Aviapartner en ADT de concessieovereenkomst hebben getekend worden de voorbereidingen voor de burgerluchthaven geïntensiveerd.

De vervolgstappen zijn:

 • in november naar verwachting ter inzage leggen luchthavenbesluit (LHB) en de bestemmingsplannen (BP)
 • Na zes weken sluit die procedure
 • Voorjaar 2014 vaststelling LHB en BP
 • Eind 2014 LHB en BP onherroepelijk
 • Eind 2014 Concessieovereenkomst in werking
 • 2015 bouwen door consortium
 • 2016 consortium start met commerciële vluchten

Geluidsberekeningen

Voor een aantal bewoonde plekken dichtbij de vliegroutes zijn de decibellen aangegeven die maximaal op dat punt worden waargenomen.  

 • Oldenzaal, Berghuizen Zuid 83 dB bij stijging
 • Oldenzaal, Berghuizen Zuid 86 dB bij daling
 • De Lutte, 71 dB bij stijging
 • De Lutte 75 dB bij daling
 • Hengelo Groot Driene, 72 dB bij stijging
 • Hengelo Groot Driene,  66 dB bij daling

Ter toelichting: bij daling is de route rechtdoor (en meer over de bebouwing bij De Lutte en Oldenzaal), bij daling is het vliegtuig lager dan bij stijging.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.