Menu

Overeenstemming Reggeborgh / Aviapartner

28 mei, 2013

Het consortium Reggeborgh en Aviapartner is het eens geworden met Area Development Twente (ADT) over de ontwikkeling en exploitatie van luchthaven Twente en een bijbehorend bedrijventerrein. De concessieovereenkomst wordt nu naar de Gemeenteraad van Enschede en Provinciale Staten van Overijssel gezonden.

Stimulans voor economie

ADT voorzitter Peter den Oudsten, tevens burgemeester van Enschede, is erg verheugd met dit resultaat. “Dit is een zeer belangrijke stimulans voor de economie van Twente, aldus Den Oudsten, ”Het gaat ons in de eerste plaats om het creëren van werkgelegenheid voor Twente. De luchthaven zal zowel direct als indirect banen opleveren. Het verbetert het vestigingsklimaat in Twente en is een stimulans voor het innovatieve kennis- en bedrijvencluster in Twente. En bovendien draagt het bij aan de positie van Overijssel in de Oost-West corridor met een luchthaven van nationale betekenis.” Hij prijst Dik Wessels (Reggeborgh) voor zijn durf en inzet in deze economisch moeilijke tijden.

Na ondertekening volgt nog een publiekrechtelijk traject, met onder meer vaststelling van een Luchthavenbesluit, bestemmingsplannen en de staatssteuntoets. Pas als die definitief zijn zal de concessieovereenkomst formeel in werking treden.

De planning laat nog steeds zien dat alle benodigde publiekrechtelijke besluiten eind 2014 definitief genomen kunnen zijn. 

Concessieovereenkomst

Het consortium krijgt voor 49 jaar het recht om de luchthaven en het bijbehorende bedrijventerrein te ontwikkelen en te exploiteren. De luchthaven krijgt de naam Twente Airport.

De concessieovereenkomst legt de samenwerking vast tussen ADT en het consortium. ADT blijft gedurende de hele periode betrokken als toezichthouder en actieve contractbeheerder.

Op een aantal punten is de concessieovereenkomst nader ingevuld en deels aangepast. Volgens ADT passen de nadere invullingen en aanpassingen binnen de kaders van het aanbestedingsrecht. Tevens is de concessieovereenkomst binnen de eerder door provincie en gemeente gestelde kaders gebleven. 

De plannen

Het businessplan en de plannen van het consortium over duurzaamheid en werkgelegenheid zijn volgens ADT realistisch en voldoen aan de tevoren gestelde voorwaarden. Het businessplan wordt daarnaast ook nog getoetst door de Europese Commissie in het kader van de staatssteunprocedure en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het Luchthavenbesluit en het ministerie van Economische Zaken.

De werkgelegenheidsprognoses van het consortium blijven binnen de bandbreedte van eerdere onderzoeken. Op basis van de uitgangspunten in het businessplan en de bekende kengetallen kan de komst van de luchthaven, in 2030  tussen de  1071 (laag scenario) en 2478 (hoog scenario) banen creëren voor Twente. 

PPMOost

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is onder voorwaarden bereid het mogelijk te maken dat PPMOost met een bedrag van 2,5 miljoen participeert in het luchthavenbedrijf. Reden hiervoor is de versterking van de werkgelegenheid rond de luchthaven. Daarbij geldt o.a. de eis dat de regio ook 2,5 miljoen euro hierin investeert. Deze bijdrage wordt geïnvesteerd via PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV waarin o.a. het ministerie en de provincie Overijssel deelnemen. De colleges van Gedeputeerde Staten en B&W stemmen hiermee in door elk 1,25 miljoen euro beschikbaar te stellen. De gemeenteraad van Enschede zal over het vrijgeven van de middelen nog een besluit nemen. De provincie heeft hiervoor al geld beschikbaar vanuit de reguliere subsidiemogelijkheid voor regionaal economisch beleid.

Brief aan de Tweede Kamer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is bereid Twente Airport de eerste jaren te ondersteunen op het punt van de exploitatie van de luchtverkeersleiding. Twente Airport wordt hiermee op een vergelijkbare manier behandeld als de andere luchthavens van nationale betekenis. Hierover en over de participatie via PPMOost hebben staatssecretaris Mansveld (IenM) en minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.