Menu

Rentmeesters gevonden

26 jan, 2016

Rentmeesters gevonden op voormalige vliegbasis Twenthe

17 nieuwe samenwerkingsprojecten gestart

Op initiatief van Area Development Twente (ADT) is afgelopen maandagavond de Alliantiefabriek ‘Rentmeesters Gezocht’ georganiseerd. Ruim 60 genodigden wisselden ideeën uit over hoe de rijke cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit in de driehoek Enschede – Hengelo - Oldenzaal levend gehouden kan worden. Vraag en aanbod op het gebied van cultuur en natuur leidden in de Alliantiefabriek tot wel 17 concrete samenwerkingsprojecten.  

De avond werd afgetrapt met een voordracht van een column van Jan Schukkink, auteur van de kroniek ‘Levend Landschap’ dat de rijke historie weergeeft van het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Een gebied waar ‘eindeloos veel verhalen over te vertellen zijn, die ik mijn kleinkinderen graag laat horen’, zo verwoordde ADT directeur Leo van Ree.

Textielfabriek en hardloopwedstrijd
Een aantal enthousiaste mensen, zoals Annemieke Koster (Enschede Textielstad), Gerard Lubbers (Eelerwoude), Jacob van Olst (Landschap Overijssel), Maarten Witteveen (Stichting Lonnekerberg) gaven een beeld van de activiteiten die ze binnen het gebied zouden willen ontplooien. Bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd over de start- en landingsbaan, een fysieke ruimte voor een Textielfabriek of het terugplaatsen van Markestenen. Dat zette de toon voor de rest van de avond voor ieders vraag en aanbod.

Ruiterroute, kerkepad en virtual reality
Het leidde tot een levendige markt waar iedereen op zoek is naar z’n maatjes. ‘Heb je Peter gezien?’, ‘Deze mensen van de Twense Welle willen je spreken’, ‘Dames en heren: alliantie 12!’ Ruiterpartijen vonden hun partner in onder andere de provincie Overijssel om te pogen een bottleneck op te lossen in een ruiterroute om het vliegveld. Twentse Welle onderzoekt met ADT en Landschap Overijssel hoe de belevingswaarde van de route apps groter kan met behulp van virtual reality. Het Oversticht, Dynteq en Eelerwoude gaan innovatieve vormen van energieopwekking in het gebied verkennen. Het uiteindelijke doel van de avond werd ruimschoots bereikt. Voor 17 concrete samenwerkingsprojecten werd een Alliantieakkoord ondertekend en feestelijk beklonken met champagne. 

Samen met vele betrokken partijen als historische verenigingen, creatieve ondernemers, kennisinstellingen en bewoners uit de omgeving omarmd ADT de rijke cultuurhistorie in het gebied. Daarom heeft ADT, als verantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis, het initiatief genomen voor deze avond. De voormalige vliegbasis Twenthe neemt een belangrijke (cultuurhistorische) plek in het gebied tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal. De vliegbasis en de omringende landgoederen zijn vol verhalen uit het verleden, tastbare overblijfselen uit verschillende perioden en sporen die ondernemingen nalieten.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.