Menu

Stand van zaken vliegveiligheid

17 apr, 2014

Er is in Twente en ook landelijk grote onrust ontstaan naar aanleiding van het ontwerp-luchthavenbesluit voor Twente Airport, onder meer over het vraagstuk van de mogelijke grootschalige bomenkap als gevolg van het ontwerp-luchthavenbesluit. Van grootschalige kap zal zeker geen sprake zijn. We informeren u graag over de stand van zaken. We beantwoorden hier een aantal veel gestelde vragen.

Compacte luchthaven in het groen

Op dit moment zijn de eisen in het Besluit burgerluchthavens niet in lijn met internationale regelgeving op dat gebied. De huidige Nederlandse regelgeving heeft voor Twente Airport het juridische gevolg dat een groot aantal hectare bomen die door de obstakelvlakken steken gekapt of getopt zouden moeten worden. Dat past niet bij het uitgangspunt van ADT om een compacte luchthaven in het groen te realiseren en is dan ook onaanvaardbaar.

Geen grootschalige kap

De internationale regelgeving (ICAO) maakt het mogelijk om in zogenaamde safetycases te onderzoeken of er sprake is van veiligheidsrisico’s. Alleen als er sprake is van een veiligheidsrisico moeten maatregelen worden getroffen. De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft aangegeven de Nederlandse regelgeving in lijn met de internationale regelgeving te willen brengen. Dit omdat de afweging die internationaal gemaakt kan worden in de Nederlandse situatie nog niet mogelijk is. Op die manier kan kap tot een minimum worden beperkt. Deskundigen verwachten dat er dan maximaal enkele honderden bomen gekapt hoeven te worden. 

Brief

14 April jl. ontvingen wij hierover een brief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Mansveld. Daarin geeft zij onder andere aan:

  • dat de planning is om nog dit jaar een gewijzigd Besluit burgerluchthavens en Regeling burgerluchthavens vast te stellen, zodat wél een afweging gemaakt kan worden om binnen vliegveiligheidsvlakken obstakels en dus bomen te behouden;
  • dat daarnaast in het algemeen gesteld kan worden dat bomen binnen het luchthavengebied en in het verlengde van de verharde start- en landingsbaan (dichtbij de luchthaven) het meest kritisch voor de vliegveiligheid zijn;
  • dat het ook de inzet van het ministerie is om, binnen de veiligheidskaders, de bomenkap tot een minimum te beperken.

De komende weken onderzoeken ADT, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en deskundigen of en waar objecten die door de vliegveiligheidsvlakken steken de vliegveiligheid belemmeren. De resultaten van dat onderzoek worden omstreeks half mei verwacht. Daarna worden de resultaten zo snel mogelijk met u gedeeld.

De luchthaven en nieuwe natuur

ADT kreeg verder vragen over de nieuwe natuur die volgens de regels van het ontwerp-luchthavenbesluit niet gerealiseerd zou kunnen worden.

Het ministerie van I & M geeft aan dat voor onder andere een natuur- of vogelgebied dat al bestaat of al zo bestemd is, natuurontwikkeling wel is toegestaan.

Voor het aanleggen van andere nieuwe natuurgebieden geldt dat een verklaring van geen bezwaar door de Staatssecretaris kan worden afgegeven, als het toevoegen van die nieuwe natuur geen aantrekkingskracht heeft op vogels die de vliegveiligheid in gevaar brengen. Met de eventuele inrichting kan daarmee rekening worden gehouden.

Meer informatie

Heeft u meer vragen? We hebben alvast een aantal veel gestelde vragen met antwoorden op een rij gezet, u vindt ze hier. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.