Menu

Timmerhuis Groep richt 130 ha natuur (EHS) in

14 nov, 2014

ADT is half maart 2014 gestart met voorbereidend werk voor het inrichten van 130 ha natuur (EHS) ten zuiden van de luchthaven, tussen de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Afgelopen maanden werd het aanbestedingstraject voor het gehele werk “Inrichting van de EHS” doorlopen.

Timmerhuis Groep gaat het werk uitvoeren

De Timmerhuis Groep uit Vriezenveen heeft bij de aanbesteding op 4 november jl. het beste plan ingediend (prijs versus kwaliteit). Gunning van het werk zal op korte termijn plaatsvinden. De aannemer zet een projectorganisatie op die zelfstandig het werk uitvoert. De aanneemsom bedraagt circa € 3,3 miljoen. De Timmerhuis Groep zet contractueel 15% van de arbeidskosten in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig werklozen. De aannemer maakt hierover zelf nadere afspraken met de gemeente Enschede. De werkzaamheden voor de inrichting van de EHS starten half november en worden in het voorjaar van 2016 afgerond.

Start werkzaamheden: dunnen en kappen i.v.m. munitieonderzoek

Defensie moet in een deel van de EHS nog munitieonderzoek doen. Hiervoor moet bos gedund en deels gekapt worden. Daarom start de aannemer al vanaf half november met de eerste werkzaamheden. Daaropvolgend kan Defensie van 1 januari 2015 tot 1 maart 2015 het munitieonderzoek doen en waar nodig munitie ruimen.

Een samenhangend stelsel van natuurgebieden

Met de inrichting van de EHS ontstaat een samenhangend stelsel van natuurgebieden. De circa 130 hectare groen wordt zo ingericht, dat behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is. Op deze manier ontstaat een groot aaneengesloten gebied, waar planten en dieren de ruimte krijgen. Ook de vroegere waterhuishouding wordt zoveel mogelijk in ere hersteld.

Belevingspad en recreatiemogelijkheden

Verhalen van o.a. bewoners over de historie en gebeurtenissen in het gebied worden verwerkt in een ‘belevingspad’. U kunt straks in het gebied wandelen en fietsen. Ook komen er wandel-, ruiter- en MTB-routes. En drie uitkijkpunten bieden straks een prachtig uitzicht over het natuurgebied.

Hier vindt u het definitieve ontwerp van de EHS en de toelichting daarop.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.