Menu

Twente Airport stap dichterbij

4 mrt, 2014

De realisatie van een compacte luchthaven in het groen is weer een stap dichterbij. Op 7 maart a.s. legt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage. Hierin wordt het gebruik van Twente Airport vastgelegd en de ruimtelijke beperkingen die daaromheen gelden. Op dezelfde dag leggen de colleges van Enschede en Dinkelland de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor de luchthavenontwikkeling als ontwerp ter inzage. Deze plannen zijn opgesteld voor de start- en landingsbaan, de luchthaven, luchthavengebonden bedrijvigheid, het veiligheidscentrum en de ontsluiting van het luchthavengebied.

Besluiten over het gebruik van Twente Airport

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het het luchthavenbesluit. Het gebruik van de luchthaven wordt in dit besluit vastgelegd. Het gaat dan onder meer om de vliegveiligheid, het geluid en de externe veiligheid. De bestemmingsplannen, waarvoor de gemeenten Enschede en Dinkelland verantwoordelijk zijn, beschrijven de daadwerkelijke gebruiks- en bouwmogelijkheden. Die passen binnen de eerder door de gemeenteraad van Enschede vastgestelde structuurvisie Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o uit 2009 en de in 2010 door de provincie Overijssel vastgestelde ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.. De besluiten van het ministerie en van de gemeenten zijn nodig om de luchthaven te kunnen exploiteren.

Ter inzagelegging en inloopbijeenkomsten

Van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op zowel het ontwerp-luchthavenbesluit als de bestemmingsplannen. In die periode zijn er 4 inloopbijeenkomsten waar achtergrondinformatie wordt gegeven over de plannen. Op:

  • 13 maart van 16.00 tot 20.00 uur in het stadhuis in Enschede
  • 20 maart van 17.00 tot 20.00 uur in restaurant Frans op den Bult in Deurningen
  • 22 maart van 12.00 tot 16.00 uur en 23 maart van 10.00 tot 14.00 uur in het bezoekerscentrum ‘BUZZterminal’ dat is ingericht aan Vliegveldweg 333 in Enschede.

De inloopbijeenkomsten hebben het karakter van een informatiemarkt. Bezoekers kunnen hier informatie krijgen over de plannen, maar ook over hoe een zienswijze ingediend moet worden.

BUZZtoer op 22 en 23 maart

Tijdens de bijeenkomsten op 22 en 23 maart is ook een BUZZtoer van ongeveer een uur over het bijzondere gebied rond Twente Airport mogelijk. De bus vertrekt vanuit de informatiemarkt in de BUZZterminal op de volgende tijden:

  • op 22 maart om 12.30 en 14.30 uur
  • op 23 maart om 10.30 en 12.30 uur.

Aanmelden kan op www.buzztoer.nl. Er is per busrit ruimte voor maximaal 50 personen. 

Informatie

Eind deze week vindt u:

  • de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan op de websites van de beide gemeenten en op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • het ontwerp luchthavenbesluit op www.centrumpp.nl
  • informatie over de inloopbijeenkomsten op 22 en 23 maart en een aantal veel gestelde vragen met antwoorden op onze site.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.