Menu

Uitkomsten onderzoek: geen bomenkap

16 jun, 2014

Wij meldden op 11 juni jl. dat de colleges van B&W Enschede en GS Overijssel het voorstel van ADT onderschreven om te stoppen met de verdere ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven.

Eerder hebben wij toegezegd informatie te geven over de uitkomsten van de analyses naar de vliegveiligheidsvlakken in relatie met de mogelijke bomenkap. Deze uitkomsten zijn nu bekend.

Geen bomenkap

In maart jl. verschenen berichten in de media over ‘grootschalige bomenkap’. Daarop hebben wij in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) versneld geanalyseerd of obstakels, zoals bomen, de vliegveiligheid belemmeren en wat voor maatregelen daarvoor genomen zouden moeten worden. Bij ADT bestond overigens nimmer het beeld dat van grootschalige kap sprake zou zijn. Er is ten slotte steeds gewerkt aan een compacte luchthaven in het groen. Het massaal kappen van bomen zou daar haaks op staan.

Inmiddels is de uitgevoerde analyse door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeeld. De uitkomsten hiervan zijn vandaag door het ministerie van I&M bekend gemaakt. De conclusie is dat er  geen bomen gekapt of getopt hoeven te worden in verband met de vliegveiligheidsvlakken. Daar staan beperkte maatregelen tegenover op het gebied van de luchthavenoperatie die door ADT worden aanvaard.

Informatie

U kunt de stukken over het vraagstuk van de bomenkap vinden op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van het Centrum voor Publieksparticipatie komt de informatie ook beschikbaar. Heeft u verder nog vragen over dit onderwerp? Mail deze naar info@adttwente.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.