Menu

Vergunning veiligheidscentrum

18 dec, 2013

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van de vernietiging van de vergunning voor het tijdelijke veiligheidscentrum van de Veiligheidsregio Twente op de terreinen van luchthaven Twente. De Rechtbank Oost-Nederland achtte in maart 2013 het beroep van VOLT tegen deze vergunning gegrond en vernietigde de vergunning. Het hoger beroep van de gemeente Enschede tegen deze uitspraak werd vandaag gegrond verklaard. De vergunning blijft dus in stand.

VOLT niet belanghebbende

In deze procedure kwam de vraag aan de orde, of VOLT in deze zaak wel als belanghebbende is aan te merken. De Raad van State heeft die vraag vandaag ontkennend beantwoord. Dat betekent dat VOLT in deze zaak niet als belanghebbende is aan te merken, aangezien er binnen de invloedsafstand van het veiligheidscentrum geen woningen bevinden van bewoners die VOLT zou vertegenwoordigen.

Definitieve locatie

Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede en voorzitter van de veiligheidsregio Twente is blij met deze uitspraak. “Nu is duidelijk geworden dat VOLT voor de rechter niet in alle gevallen belanghebbend is bij initiatieven op dit terrein. Het brandweeroefencentrum Troned kan tot 1 januari 2015 op de tijdelijke locatie blijven. We gaan op korte termijn een ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen waarin de tijdelijke en definitieve locatie van Troned als bestemming wordt opgenomen. Verder wordt door de Veiligheidsregio gewerkt aan de realisering van de definitieve accommodatie van het brandweeroefencentrum.”

De volledige uitspraak van de Raad van State vindt u hier.

Over het veiligheidscentrum ‘Safety Campus Twente’

De Veiligheidsregio en ADT hebben in 2008 Troned (Trainingcentrum Oost-Nederland) geïnitieerd. Op dit moment is de Brandweer Twente de grote trekker van het initiatief. Het beoogde eindresultaat is een veiligheidscentrum, Safety Campus Twente, op Luchthaven Twente. Op de Safety Campus worden alle aspecten op het gebied van (brand)veiligheid bij elkaar gebracht. Praktijkonderzoek, oefeningen en educatie vullen elkaar aan. Praktijk, onderwijs en markt beïnvloeden elkaar over en weer. Nieuwe technieken en methoden kunnen gelijk worden gedoceerd en in de praktijk worden toegepast. Op de Safety Campus kunnen naast de Brandweer ook andere hulpverleningsdiensten in de veiligheidsketen apart en geïntegreerd oefenen:

  • Onderwijsinstellingen als Universiteit Twente, Saxion, ROC en de brandweeropleidingen dragen gezamenlijk bij aan een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van veiligheid
  • Door commerciële marktpartijen kan praktijkonderzoek verricht worden, aangevuld met onderzoeksinstituut als TNO, Saxion en Universiteit Twente
  • Bedrijven en burgers (met name scholieren) kunnen alle aspecten van veiligheid beleven, daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een groter veiligheidsbesef

 Meer informatie over de Safety Campus Twente vindt u hier.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.