Menu

Vier scenario's voor ontwikkeling luchthaventerrein

11 jun, 2014

Op 10 mei werd duidelijk dat door vertragingen in twee trajecten rond de ontwikkeling van de commerciële burgerluchthaven Twente, het politieke tijdskader om eind 2014 te kunnen vliegen, niet gehaald zou worden. Daarop hebben de colleges van Enschede en de provincie Overijssel gebiedsontwikkelaar ADT gevraagd de consequenties van deze ontwikkeling in beeld te brengen. Ook is gevraagd een aantal scenario’s te verkennen voor het gebied waarop de luchthavenontwikkeling gepland is.

Inspanningen ontwikkeling commerciële burgerluchthaven stoppen

In de scenario’s is de ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven niet opgenomen. Reden hiervoor is dat er vertraging wordt opgelopen. Uit het overleg met de Europese Commissie blijkt dat de commissie twijfelt aan de marktconformiteit van de overheidsinvesteringen. De commissie acht alsnog een volledige analyse van de stukken van belang wat een aanzienlijk langere doorlooptijd tot gevolg heeft. ADT ziet op dit moment geen mogelijkheden om binnen korte tijd de twijfels van de Europese Commissie weg te nemen, waardoor het traject in Brussel niet voor eind 2014 (politiek kader) afgerond kan worden. Verder wordt het Luchthavenbesluit niet eerder dan eind 2015 geslagen. Ook het streven van de exploitant EVT om in 2016 volledig operationeel te zijn, kan in de huidige planning niet worden gerealiseerd.

Het bestuur van ADT stelt met grote teleurstelling vast dat het op dit moment niet mogelijk is de ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven - binnen het meegegeven politieke kader en met inachtneming van de opschortende voorwaarden uit de concessieovereenkomst met de exploitant - tijdig af te ronden. Daarom heeft het bestuur het voorstel gedaan aan de colleges van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel om inspanningen voor de verdere ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven te stoppen.

Vier scenario’s ontwikkeling luchthaventerrein

De eerste verkenning naar de ontwikkelingskansen van het 200 hectare grote noordelijke deel van het luchthaventerrein heeft vier potentiële scenario’s opgeleverd. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van:

1.    Business- en General Aviation met bedrijvigheid: gericht op businessjets en kleine luchtvaart, zoals recreatief gebruik, lesvluchten en zweefvliegen.

2.    Bedrijvigheid met beperkt vliegen: bedrijven rond de start- en landingsbaan maken hiervan gebruik voor met name het testen van hun producten en incidenteel voor het aanleveren van luchtvracht.

3.    Mixed-zone aan de baan: verschillende functies kunnen zich langs de start- en landingsbaan ontwikkelen met gebruik van de bestaande bebouwing, zoals care&cure, duurzame landbouw en ontwikkelingen op energiegebied.

4.    Buitenplaats Twente: het landschap als drager van landgoedontwikkelingen, waterhuishouding, care&cure en innovaties.

Scenario’s uitwerken met belanghebbenden

In alle scenario’s is ruimte voor de Safety Campus en een zweefvliegfunctie. Dat blijkt uit de rapportage van ADT naar verkenning van de scenario’s voor de ontwikkelingskansen van het luchthaventerrein. Aangezien het een eerste verkenning betreft, wordt voorgesteld om alle vier de scenario’s verder uit te werken in samenspraak met stakeholders en belanghebbenden. In gesprekken met marktpartijen wordt de marktpotentie verkend en in een haalbaarheidsanalyse wordt ingezoomd op onder andere de werkgelegenheid, de benodigde procedures, ruimtelijke inpassing en milieueffecten. Deze uitwerking van de vier scenario’s kan eind 2014 afgerond zijn.

Scenario’s in raad en Staten

De colleges van B&W Enschede en GS Overijssel onderschrijven het voorstel van ADT om te stoppen met de inspanningen voor de verdere ontwikkeling van een commerciële burgerluchthaven. Zij hebben kennisgenomen van de rapportage met de scenario’s en hebben deze doorgestuurd naar raad en Staten voor bespreking in de commissies van 18 juni (Staten) en 23 juni (raad) en de raads- en Statenvergadering van resp. 30 juni en 2 juli.

Informatie

De rapportage van ADT naar verkenning van de scenario’s voor de ontwikkelingskansen van het luchthaventerrein is hier te vinden. Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar info@adttwente.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.