Menu

Onderzoeksrapporten

Titel Datum Grootte
Haalbaarheidsstudie CCWL-concept op Luchthaven Twente - update 21-02-2012 143 KB
Hoofdrapport L.E.K. Consulting: ‘Twente Airport Demand analysis and evaluation’ april 2008 (34a) 04-08-2011 63 KB
Transformatiemodellen Airport Twente (door Adecs airinfra) 15-01-2015 2995 KB
Versterken economische kracht van Twente - commissie Draijer 08-09-2014 174 KB
Waardestelling Vliegbasis Twente (door Het Oversticht) -errata en aanvulingen waardering feb 2015 mvz 04-03-2015 44 KB
Multi Criteria Analyse Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 23-06-2009 690 KB
Onderzoek luchtvaarteffecten rondom luchthaven Twente 11-06-2009 3622 KB
LEK: Demand Analysis and Evaluation (Executive Summary) (EN) 01-04-2008 241 KB
Adecs Airinfra Resultaten geluid en EV onderzoek 15-01-2009 32983 KB
Plan-MER Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. 23-06-2009 13771 KB
Plan-MER Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. - Bijlagen 23-06-2009 18169 KB
Bureauonderzoek archeologie vliegveld twente 15-08-2007 2636 KB
Eindrapport Multi-functionele Luchthaven Twente (door Del Canho & Engelfriet) 19-12-2008 1682 KB
Brandstof Hub Twente - Een studie naar het belang van pijpleiding aanvoer naar de Luchthaven Twente (door Downstream B.V.) - Samenvatting 01-04-2009 65 KB
Brandstof Hub Twente - Een studie naar het belang van pijpleiding aanvoer naar de Luchthaven Twente (door Downstream B.V.) 01-04-2009 114 KB
Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente (door ECORYS Nederland BV) 23-06-2009 553 KB
Waardestelling Vliegbasis Twente (door Het Oversticht) 22-01-2009 84195 KB
Onderzoek naar haalbaarheid van grootschalige publieksattractie op voormalig militair vliegveld Twente (door Leisure Result) 23-04-2009 242 KB
Haalbaarheidsstudie CCWL concept op voormalig militair vliegveld Twente (door KPMG) 01-03-2009 1490 KB
Doelgroepbepaling woonmilieus Luchthaven Twente (door MotivactionInternational B.V.) 02-04-2008 6458 KB
Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling (door Saxion Kenniscentrum Leefomgeving) 26-05-2009 286 KB
Kansenkaart voor duurzame gebiedsontwikkeling (door Saxion Kenniscentrum Leefomgeving) - Bijlage C: Brainstormsessie 26-05-2009 296 KB
Twente Careport Concept- Globale markt- en conceptanalyse zorgconcepten (door Twynstra Gudde) 09-04-2008 1650 KB
Quickscan Zuidkamp (door Urban Fabric) 01-08-2008 23679 KB
Quickscan Zuidkamp (door Urban Fabric) - Bijlagen 01-08-2008 38871 KB
Beleidsnotitie VTM Beperkingen- en afwegingengebied 09-02-2009 5151 KB
Verkenning ontsluitingsvarianten herontwikkeling vliegveld Twente 20-06-2009 10953 KB
Varianten beeklopen vliegveld Twente 23-02-2009 3709 KB

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.