Menu
Gerry Waanders

Gerry Waanders

Functie
Projectmanager
Organisatie
ADT
Gerry Waanders is projectmanager over de hoofdinfrastructuur en de EHS natuur. Tevens is hij manager Beheer (Vastgoed en openbare ruimte).

Voorrang voor natuur

8 aug, 2014 / Gerry Waanders

Tussen de landgoederen van Driene en de Lonnekerberg wordt het natuurgebied op de voormalige vliegbasis Twenthe ingericht. De provincie Overijssel heeft dit gebied van 130 ha als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangewezen. Dit is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen.

Opnieuw verbinden

De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. ’Onze’ EHS ligt tussen de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene en wordt dus een belangrijke derde schakel. Er komt een (bos)verbinding tussen de drie gebieden. Daarnaast ontstaat er door deze EHS voldoende oppervlak aan leefgebied voor flora en fauna en wordt het watersysteem hersteld. Want in de tijd van de militaire vliegbasis is het oorspronkelijke watersysteem van beken afgesneden geraakt van de omgeving. Dit wordt weer hersteld door middel van slenken, natte laagten en poelen. De cultuurhistorische lijnen zoals de landingsbanen, schietbaan en Duitse rollerbaan krijgen een belangrijke rol in het watersysteem zodat ze duidelijk zichtbaar zijn en beide volle aandacht krijgen.

Recreatie: beleving en ontspanning

Het nieuw open te stellen natuurgebied ligt tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal en is zeer geschikt voor ontspanning buiten de steden. Beleving en recreatie zijn dus een belangrijk doel van de EHS. Er worden bijvoorbeeld drie uitkijkpunten gemaakt zodat wandelaars een prachtig uitzicht over het natuurgebied hebben. Daarnaast zijn deze uitkijkpunten erg geschikt voor vlieg- en vogelspotters. Daarnaast zal rondom het natuurgebied routes voor wandelaars, ruiters, fietsers en MTB-ers gemaakt worden. En gekoppeld aan routes rondom het gebied. Daarnaast is er oog voor educatie en wordt gezocht naar dagrecreatievoorzieningen voor de vrijkomende gebouwen.

Natuur en recreatie hand in hand

Om de flora en fauna te beschermen, worden er extra regels gekoppeld aan het gebruik van het gebied door recreanten, zoals sluiting in het broedseizoen en duidelijke routing voor ruiters en MTB-ers. Voor het gehele gebied is een aanlijnplicht voor honden om verstoring van de flora en fauna te voorkomen. Voor de flora en fauna is volop aandacht in combinatie met beleving van de natuur. Een munitiebunker krijgt bijvoorbeeld een nieuwe functie als vleermuisbunker. Ook kan één van de bestaande bouwwerken dienen als schuilmogelijkheid voor de toekomstige grazers in het gebied. Natuur en recreatie gaat dus hand in hand in dit bijzondere natuurgebied.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.