Menu

Natuur

Is al begonnen met het inrichten van het gebied?
De procedure voor het toekomstige bestemmings-/omgevingsplan (inclusief MER) is gestart in het voorjaar van 2015. Het huidige bestemmingsplan staat het inrichten van het gebied toe. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld nestkasten opgehangen, bunkersgeschikt gemaakt voor vleermuizen en poelen opgeschoond.
Het gebied wordt eind 2015 technisch opgeleverd en wordt in de eerste helft van 2016 publiek toegankelijk. Bekijk hier de foto’s en films over de ontwikkelingen in het gebied.

Wie gaat het natuurgebied straks beheren?
De provincie Overijssel is eigenaar van de gronden die door ADT als natuur worden ingericht. Zodra het gebied is ingericht volgens het daarvoor vastgestelde definitief ontwerp, gaat het beheer en onderhoud van het gebied over naar de provincie.

Is het gebied straks toegankelijk?
Ja er komen wandel-, fiets, ruiter- en MTB-routes: daar, waar ze dieren en planten niet verstoren. Drie uitkijkpunten bieden straks prachtig uitzicht over het natuurgebied. Ook komt er een belevenispad waarin verhalen van o.a. bewoners over de historie en gebeurtenissen in het gebied worden verwerkt.

Hoe gaat het belevingspad in de natuur eruitzien?
Oude elementen uit de militaire historie worden hergebruikt. Zo wordt op een van de F16-shelters een uitkijkpunt gemaakt, worden er fundamenten van oude gebouwen blootgelegd en worden er poelen aangelegd die herinneren aan  bomkraters.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.