Menu

Technology Base

Een nieuwe basis
De gemeente Enschede en Provincie Overijssel zetten zich in om met de transformatie van de voormalige vliegbasis Twenthe de economie in Twente duurzaam te versterken. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van de Technology Base: een internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone. Het noordelijk deelgebied met zijn unieke start- en landingsbaan maakt onderdeel uit van de Technology Base.

Technology Base draagt bij aan de economische ontwikkeling van Twente als high tech regio. Het  zorgt voor werkgelegenheid, zowel voor denkers als doeners. Technology Base is een ontmoetingsplek. Een buitenplaats met veel ruimte voor natuur, wonen, ontspannen en werken. In de brochure Een Nieuwe Basis leest u hier meer over. Hier kunt u de brochure downloaden.

Kansen voor Twente
Bij de ontwikkeling van een bijzonder en groot gebied als deze komt veel kijken: waarom wordt dit gebied ontwikkeld, wat gaat er komen, welke (procedure)stappen zijn er gezet of moeten nog worden gezet en wat zijn de gevolgen van de keuzes voor bijvoorbeeld de natuur en de economie? In het document 'Kansen voor Twente'  leggen we dit uit. Hier kunt u het document downloaden

Versterken bedrijven- en kenniscluster door Topteam
Een Topteam legt zich toe op het versterken van het bedrijven- en kenniscluster Advanced Materials en Advanced Manufacturing in Twente. Het Topteam verkent een aantal mogelijke initiatieven en is daarover in gesprek. De eerste adviezen van het Topteam vindt u hier. Het beeldkwaliteitsplan leest u hier.

Ruimtelijke kwaliteit: Kwaliteitsteam
Een Kwaliteitsteam buigt zich over de ruimtelijke kwaliteit, richting en ambitie rond de ontwikkeling van de Technology Base. Het Kwaliteitsteam maakte hiervoor een gebiedsprofiel met spelregels.

Top- en Kwaliteitsteam werden in maart 2015 benoemd door de colleges van B&W van de gemeente Enschede en GS van de provincie Overijssel.

Advies Commisse van Wijzen
Op verzoek van Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraad Enschede adviseerde de commissie Wientjes in oktober 2014 over de toekomst van het gebied. Dit advies, waarmee staten en raad eind 2014 instemden, vormt de basis voor de  planontwikkeling. Het advies werd door de colleges van Overijssel en Enschede vertaald in een Plan van Aanpak om te komen tot Technology Base Twente.

Procedures & planning
Om de Technology Base te realiseren worden diverse procedures doorlopen. U vindt de procedurestappen voor het noordelijk deelgebied hier. Via de projectsite van de provincie Overijssel vindt u informatie over luchtvaartprocedures in het kader van de bij de Technology Base behorende vliegfunctie.

Op www.technologybase.nl vind u meer informatie.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.