Menu

Natuur

Twente heeft er met ingang van 10 april zo’n 130 hectare natuur- en recreatiegebied bij. Vele kilometers aan hekken zijn dan weggehaald en geven de fietser, wandelaar maar ook de dieren ruim baan. Hof Espelo, de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene zijn weer met elkaar verbonden.

Op de website van Vliegbasis Twenthe  vind je informatie over de historie, de natuur en de verschillende objecten die je in het gebied ontdekt. Ook vind je informatie over de routes die zijn aangelegd.

Wandelen, fietsen en paardrijden 
Verhalen van o.a. bewoners over de historie en gebeurtenissen in het gebied worden verwerkt in een ‘belevingspad’. U kunt in het gebied wandelen en fietsen. Er zijn  wandel-, ruiter- en MTB-routes: daar, waar ze dieren en planten niet verstoren. Drie uitkijkpunten bieden prachtig uitzicht over het natuurgebied.

Inrichting 130 ha Ecologische Hoofdstructuur
Een groot onderdeel van de ontwikkeling van vliegbasis Twenthe bestaat uit de ontwikkeling van de EHS. Dat staat voor Ecologische Hoofdstructuur en is een netwerk van landelijk aaneengesloten natuurgebieden. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een duurzaam, met de omgeving samenhangend stelsel van natuurgebieden, waarin de natuur voorrang heeft. Ten zuiden van de luchthaven is circa 130 hectare groen zo ingericht, dat behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is. Zo is een verbinding ontstaan tussen de bestaande natuurgebieden van de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Op deze manier is nu een groot aaneengesloten gebied ontstaan, waar planten en dieren zich vrij kunnen ontwikkelen. De vroegere waterhuishouding is zoveel mogelijk in ere hersteld.

Definitief Ontwerp
Op 1 november 2013 is het Definitief Ontwerp en de toelichting van het natuurgebied vastgesteld. Het kwam tot stand met  de Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel, Regio Twente en Uitvoeringscommissie Enschede-Noord. Daarnaast adviseerde een klankbordgroep met 14 partijen. Dit zijn (lokale maar ook regionale en landelijke) maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen, onder andere op het gebied van natuur, recreatie, agrarisch welzijn en burgerparticipatie.

Uitwerking Definitief Ontwerp
In 2014 is het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt tot technische tekeningen. Op basis van deze tekeningen is het gebied door de aannemer ingericht. U kunt hier het Uitgewerkte Definitieve Ontwerp en de Technische Tekening downloaden om te bekijken.

Timmerhuis Groep voert uit
De Timmerhuis Groep uit Vriezenveen heeft het gebied ingericht. Zij zetten 15% van de arbeidskosten in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig werklozen. De technische oplevering vond in december 2015 plaats.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.