Menu

Deelgebied Noord

Het noordelijk deel van de voormalige vliegbasis is circa 215 hectare groot. De start- en landingsbaan heeft een lengte van 3.000 meter en is 45 meter breed. De verharde baan is in het begin van deze eeuw geheel vernieuwd door Defensie en verkeert in uitstekende conditie. Het gebied heeft 42 gebouwen met een totale bvo van circa 24.000 m2 met circa 95.000 m3 inhoud. De drie grootste gebouwen zijn hangars met samen 11.500 m2 bvo Er staan 13 voormalige F16 shelters. Buiten de verharde baan is er nog circa 10 hectare oppervlakte verhard.

Technology Base
De gemeente Enschede en Provincie Overijssel zetten zich in om met de transformatie van de voormalige vliegbasis Twenthe de economie in Twente duurzaam te versterken. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van de Technology Base: een internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone. Het noordelijk deelgebied met zijn unieke start- en landingsbaan maakt onderdeel uit van de Technology Base.

Nieuwe bedrijven
Er is een aantal nieuwe bedrijven dat zich wil vestigen op het noordelijk deelgebied.
Deze bedrijven, AELS en drie Business Aviation (zakenjets) Operators, te weten ASL BV, BBjet Aviation B.V. en Exxaero, hebben ontheffing aangevraagd voor civiel medegebruik van het militaire luchthaventerrein Twenthe. De ontwerp-ontheffingsbesluiten van het ministerie van Defensie liggen opnieuw ter inzage vanĀ 18 februari 2016 tot en met 30 maart 2016.

Omgevingsvergunning AELS
AELS vroeg op 17 augustus jl. een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Enschede om zich te kunnen vestigen op Technology Base. Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede hebben deze vergunning inmiddels verleend.

Ontwikkelingen en procedures
De procedurestappen voor de ontwikkeling van het noordelijk deelgebied vindt u hieronder.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.