Menu

Bestuur

Area Development Twente (ADT) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GR heeft drie organen, namelijk: een Algemeen Bestuur (AB), een Dagelijks Bestuur (DB) en een voorzitter.
Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan, dat kaders uitzet en zich bezig houdt met strategie en beleid. Het stelt de begroting en de jaarrekening van de GR vast en neemt besluiten over grondverwervingsplan, meerjarenraming, interne verordeningen en de oprichting van rechtspersonen. 
Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met alle uitvoerende zaken van de GR, waaronder het beslissen over  privaatrechtelijke en bestuurlijke rechtshandelingen en het werkgeverschap van ADT. Dit betreft derhalve alle overeenkomsten inzake diensten, leveringen en werken en de aan- en verkoop en ingebruikgeving van gronden en opstallen, maar bijvoorbeeld ook het beslissen op wob-verzoeken en bezwaarschriften. 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, waarvan vier leden uit GS van Overijssel en vier uit B&W van Enschede. De voorzitter van de GR zit zowel de vergaderingen van het AB  als van het DB voor.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda gepubliceerd. Deze agenda vindt u hier.

Samenstelling Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

1. Gedeputeerde Eddy van Hijum, provincie Overijssel (voorzitter)
2. Wethouder Patrick Welman, gemeente Enschede (plv. voorzitter)
3. Wethouder Jeroen Hatenboer, gemeente Enschede
4. Gedeputeerde Monique van Haaf, provincie Overijssel
5. Wethouder Eelco Eerenberg, gemeente Enschede
6. Gedeputeerde Bert Boerman, provincie Overijssel
7. Gedeputeerde Annemieke Traag, provincie Overijssel
8. Wethouder Hans van Agteren, gemeente Enschede 

Deze acht personen vormen het Algemeen Bestuur, de eerste vier het Dagelijks Bestuur.

Meer informatie en relevante stukken vindt u in de bibliotheek. Een overzicht van de openbare vergaderingen van het AB kunt in de agenda vinden.

Deze website wordt niet meer onderhouden

De website www.adttwente.nl is niet meer actueel en wordt ook niet meer onderhouden. Actuele informatie over GR Technology Base (voormalig Area Development Twente) vindt u op www.gr-technologybase.nl

GR Techology Base

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.